Latviešu valodas skaitļojamo leksisko resursu attīstīšana dabiskās valodas sapratnei un tekstradei

Gads 2023 Apr–2026 Mar
Finansējums Latvijas Zinātnes padome
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
lzp-2022/1-0443