Latviešu valodas nacionālā tekstu korpusa papildināšana, pilnveide

Gads 2019 Dec–2022 Nov
Finansējums Latviešu valodas aģentūra
Valsts valodas politika un pārvalde

Publikācijas

R. Dargis, K. Levane-Petrova, I. Poikans
Lessons Learned from Creating a Balanced Corpus from Online Data
Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
PDF, DOI, BibTeX