Latviešu valoda

Gads 2018 Dec - 2021 Nov
Finansējums Valsts pētījumu programma (VPP)
Latviešu valoda
VPP-IZM-2018/2-0002
Dalībnieki LU Latviešu valodas institūts, Liepājas Universitāte

Publikācijas

Nosaukums Publicēts
Detailed Error Annotation for Morphologically Rich Languages: Latvian Use Case Human Language Technologies - The Baltic Perspective, IOS Press, 2020
Latviešu valodas apguvēju korpusa datu ieguves un apstrādes metodoloģijas izstrāde Valodu apguve: problēmas un perspektīva, LiePA, 2020
Data collection for learner corpus of Latvian: copyright and personal data protection Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2019, 2020
Mērķhipotēžu izvirzīšana latviešu valodas apguvēju korpusā Valoda: nozīme un forma, 2020
Short Texts in the Corpus of Early Written Latvian Proceedings of the 5th Conference on Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN), 2020
Quality Focused Approach to a Learner Corpus Development Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 2020
Enriching an Explanatory Dictionary with FrameNet and PropBank Corpus Examples Proceedings of the 6th Biennial Conference on Electronic Lexicography (eLex), 2019

Vēsturiskā mājaslapa: ailab.mii.lu.lv