Automatizēta bezvadu drošības analīze valkājamām iekārtām (WearSec)

Gads 2021 Jan–2023 Dec
Finansējums Latvijas Zinātnes padome
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
lzp-2020/1-0395
Partneri Elektronikas un datorzinātņu institūts

Publikācijas

B. Blumbergs, E. Dobelis, P. Paikens, K. Nesenbergs, K. Solovjovs, A. Rusins
WearSec: Towards Automated Security Evaluation of Wireless Wearable Devices
Secure IT Systems, Springer International Publishing, 2022
PDF, DOI, BibTeX