Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem (SemDB)

Gads 2011 Jan–2013 Dec
Finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Uzņēmējdarbība un inovācijas: Atbalsts zinātnei un pētniecībai
2011/0009/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/112
Partneri SysLab