Teksta automātiskas datorlingvistiskas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē

Gads 2013 Jan–2013 Dec
Finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs
KC/2.1.2.1.1/10/01/001 (pētījums Nr. 2.7)
Partneri LETA