Kristīne Pokratniece
Mg. philol., zinātniskā asistente

Projekti

Gads Nosaukums Finansējums
2024–2026 Biežākās kļūdas latviešu valodā: korpusā balstīta kļūdu analīze un teksta labošana Latvijas Zinātnes padome
2022–2025 Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI) Valsts pētījumu programma
2022–2024 Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība (LATE) Valsts pētījumu programma
2018–2022 CLARIN Latvija: Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2018–2021 Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums (LaVA) Latvijas Zinātnes padome
2018–2021 Latviešu valoda Valsts pētījumu programma
2014–2016 Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca Latvijas Zinātnes padome
2013–2013 Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2011–2012 Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā (HipiLatLit) Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2012–2013 Līdzsvarota mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa paplašināšana Latviešu valodas aģentūra