Kristīne Levāne-Petrova
Ph. D., pētniece

Projekti

Gads Nosaukums Finansējums
2022–2024 Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība (LATE) Valsts pētījumu programma
2020–2022 Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība Valsts pētījumu programma
2013–2013 Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2013–2013 Teksta automātiskas datorlingvistiskas analīzes pētījums jauna informācijas arhīva produkta izstrādē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2011–2012 Humanitārās izglītības pētniecības infrastruktūras izveide Austrumlatvijā, Lietuvā (HipiLatLit) Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2012–2013 Līdzsvarota mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa paplašināšana Latviešu valodas aģentūra
2010–2010 Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa satura vadības sistēmas izstrāde un metadatu standartizēšana Latviešu valodas aģentūra
2009–2012 Faktorēto metožu lietojums angļu-latviešu statistiskajā mašīntulkošanas sistēmā Latvijas Zinātnes padome