Ilze Lokmane
Dr. philol., vadošā sistēmanalītiķe, LU profesore

Projekti

Gads Nosaukums Finansējums
2024–2026 Biežākās kļūdas latviešu valodā: korpusā balstīta kļūdu analīze un teksta labošana Latvijas Zinātnes padome
2023–2026 Latviešu valodas skaitļojamo leksisko resursu attīstīšana dabiskās valodas sapratnei un tekstradei Latvijas Zinātnes padome
2020–2022 Latviešu valodas WordNet un vārdu nozīmju nošķiršana Latvijas Zinātnes padome