Ilze Auziņa
Dr. philol., vadošā pētniece, LZA korespondētājlocekle

Projekti

Gads Nosaukums Finansējums
2023–2026 Valodu tehnoloģiju iniciatīva ES Atveseļošanas un noturības mehānisms
2022–2025 Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI) Valsts pētījumu programma
2022–2024 Mūsdienu latviešu valodas izpēte un valodas tehnoloģiju attīstība (LATE) Valsts pētījumu programma
2021–2022 Eiropas valodu līdztiesība (ELE) Eiropas Savienība
2020–2022 Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība Valsts pētījumu programma
2019–2022 Latviešu valodas runas atpazīšana un sintēze medicīnas lietojumiem (RUTA:MED) Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2018–2022 CLARIN Latvija: Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2018–2021 Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums (LaVA) Latvijas Zinātnes padome
2016–2019 Daudzslāņu valodas resursu kopa teksta semantiskai analīzei un sintēzei latviešu valodā (FullStack-LV) Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2015–2017 Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums (LAMBA) Norvēģijas finanšu instruments
2014–2014 Runas atpazīšanas iespēju izpēte audiomateriāla automātiskai transkribēšanai mediju monitoringā Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2013–2013 Runas korpusa izveide, principi, metodes, realizācija Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2011–2013 Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem (SemDB) Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2006–2009 Latviešu valodas runas korpuss Latvijas Zinātnes padome
2007–2008 Latviešu valodas runas sintēzes un analīzes pielietojumi kontaktu centros SIA “Lattelecom BPO”
2005–2009 Semantiskā tīmekļa izpēte, attīstīšana un piemērošana Latvijas vajadzībām (SemTi-Kamols) Valsts pētījumu programma