Everita Andronova
Mg. philol., pētniece

Projekti

Gads Nosaukums Finansējums
2022–2025 Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI) Valsts pētījumu programma
2020–2022 Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība Valsts pētījumu programma
2018–2021 Latviešu valoda Valsts pētījumu programma
2014–2016 Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca Latvijas Zinātnes padome
2010–2013 Valoda – nacionālās identitātes pamats 3.4. Latviešu valodas gramatika un elektroniskie resursi Valsts pētījumu programma
2011–2012 Senās rakstības tulkošanas risinājuma izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonds
2012–2013 Līdzsvarota mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa paplašināšana Latviešu valodas aģentūra