Everita Andronova
Mg. philol., pētniece

Projekti

Gads Nosaukums Finansējums
2022–2025 Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI) Valsts pētījumu programma
2020–2022 Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība Valsts pētījumu programma
2014–2016 Korpusā balstīta elektroniska latviešu valodas vēsturiskā vārdnīca Latvijas Zinātnes padome
2012–2013 Līdzsvarota mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusa paplašināšana Latviešu valodas aģentūra