2019


K. Levane-Petrova
LVK2018: Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss, tā nozīme gramatikas pētījumos
Language: Meaning and Form (LVK2018: The Balanced Corpus of Modern Latvian and its role in grammar studies), 10, 2019
BibTeX
I. Skadina
Some Highlights of Human Language Technology in Baltic Countries
Databases and Information Systems X, IOS Press, 2019
PDF, DOI, BibTeX