2019


K. Levane-Petrova
LVK2018: Līdzsvarotais mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss, tā nozīme gramatikas pētījumos
Language: Meaning and Form (LVK2018: The Balanced Corpus of Modern Latvian and its role in grammar studies), 10, 2019
BibTeX