V. Madars

Žurnālu raksti


I. Skadina, V. Madars, L. Pretkalnina
Development of English-Latvian statistical machine translation system: methods, resources and first results
Baltistica (Angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, resursi un pirmie rezultāti), 8, 2012
PDF, DOI, BibTeX